ناشر منبع

ناشر منبع

بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد ؛ فهرست جمعیت‌های ملی اهدا کننده کمک به سیل‌زدگان کشور

در راستای اهمیت و تحقق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فهرست جمعیت‌های ملی اهدا کننده کمک به سیل‌زدگان کشور از سوی سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به...