ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 41 - 60 از 85 نتیجه

ناشر منبع

ناشر منبع

به منظور بررسی فرایند و مراحل پیشرفت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشست «کمیته راهبردی» برگزار شد

نشست «کمیته راهبردی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور بررسی فرایند و مراحل پیشرفت این قانون و ارائه نظرات مشورتی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف آن با حضور دبیر کمیسیون و جمعی از...