ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه

ناشر منبع

رشد 10 درصدی تعداد درخواست ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
تعداد درخواست ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 10 درصد رشد داشته و از 3 هزار و 169 در شهریور ماه به 3 هزار و 487 در مهرماه رسیده است.

به گزارش دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، تعداد دستگاه های متصل به سامانه در شهریور ماه  سالجاری از 452 دستگاه به 479 دستگاه رسیده است که بیشترین دستگاههای متصل از قوه مجریه هستند.

همچنین تعداد دستگاه های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مهر ماه سالجاری نسبت به شهریور ماه، 6 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش،با وجود اینکه  تعداد پاسخ های دستگاهها به درخواست های مردمی 11 درصد رشد رانشان می دهد ولی تعداد شکایت ها نیز  8 درصد افزایش داشته است.

درصد پاسخگویی در شهریور ماه  78درصد و در مهرماه 80 درصد بوده که رشد 3 درصدی را نشان می دهدو میانگین پاسخگویی در هر دو ماه تغییری نداشته و 53 روز بوده است درحالیکه ماده 8 قانون حداکثر زمان پاسخگویی را 10 روز تعیین کرده است.

تعداد ثبت نام کنندگان در مهر ماه نیز رشد 7 درصدی را نشان می دهد به گونه ای که از 5 هزار و 911 به 6 هزار و 339 نفر ثبت نام شده در مهرماه رسیده است.

شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir  پس از تکمیل فرم ثبت نام و اتمام روند آن درخواست های خود را نسبت به 479 دستگاه پیوسته به این سامانه ثبت کنند. اسامی این دستگاهها و گزارش پاسخگویی آنها  روی سامانه قابل مشاهده است .

 

 

گزارش مقایسه ای سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

عنوان متغیر

شهریور97

مهر 97

درصد تغییر

تعداد دستگاه

452

479

6+

درخواست ها

3169

3487

10+

پاسخ ها

2732

3044

11+

شکایت ها

397

427

8+

پاسخ به شکایت ها

149

170

14+

میانگین پاسخگویی (روز)

53

53

0

ثبت نام کنندگان

5911

6339

7+