ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه

ناشر منبع

شیوه نامه دسترسی به اسناد و مکاتبات اداری بررسی شد
شیوه نامه دسترسی به اسناد و مکاتبات اداری با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این کارگروه که با مصوبه جلسه کمیسیون انتشار شکل گرفته با حضور دستگاه های عضو کمیسیون و همچنین موسسات مرتبط تشکیل جلسه داد.

در این کارگروه، شیوه نامه اسناد و مکاتبات اداری که بر اساس مطالعات تطبیقی، قوانین و مقررات داخلی مرتبط تهیه شده بررسی و برای ارائه به رئیس کمیسیون آماده سازی شد.

به منظور رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تاکنون 20 شیوه نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تهیه و در حال بررسی است تا بر اساس این شیوه نامه ها، دستگاهها، پاسخگویی آسان تر و مستندتری را انجام دهند.

گفتنی است تاکنون، سه شیوه نامه، مصوب شده که پس از طی مراحل قانونی منتشر خواهد شد.

در این جلسه نمایندگان دستگاههایی چون، وزارت دفاع ، شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  دیوان عدالت اداری بعنوان اعضای اصلی و سازمان استخدامی ، و مرکز اسناد و کتابخانه ملی بعنوان مدعو حضور داشتند.