ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه

ناشر منبع

تقدیر انتظامی از حضور فعال وزارت جهاد کشاورزی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از حضور فعال وزارت جهاد کشاورزی در سامانه قدردانی کرد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، حسین انتظامی در نامه خود به حجتی آورده است: وظیفه خود می دانم از توجه آن وزارتخانه به پاسخگویی و حضور فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدردانی می نمایم.

وی در ادامه می افزاید: از ٤١٧ دستگاه متصل به این سامانه ، وزارت جهاد کشاورزی با صد در صد پاسخگویی به درخواست ها و شکایات به نسبت تعداد، پاسخگوترین دستگاه سامانه است.

حسین انتظامی با بیان اینکه این جدیت نسبت به پاسخگویی با وجود حجم بزرگ فعالیت های جهاد کشاورزی شایسته تبریک است تاکید کرده ؛ وظیفه خود می دانم از تلاش های ارزنده مدیر ذیربط که وزارت جهاد کشاورزی را به الگو تبدیل کرده اند قدردانی نمایم.