اخبار

جدیدترین رتبه بندی عملکرد موسسات مالی و اعتباری در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش آماری پاسخگویی بانک مرکزی و 30 موسسه بانکی و مالی را منتشر کرد .

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رتبه بندی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری متصل به «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» طی سالهای 1400-1396 و چهار ماهه اول سال‌جاری (براساس درصد پاسخگویی) طی مکاتبه از سوی رییس کمیسیون برای رییس کل بانک مرکزی ارسال گردید. در این گزارش وضعیت پاسخگویی در سال های 1400-96 و 4 ماهه نخست سالجاری بررسی و ارایه شده است.(تصویر مکاتبه و گزارش در بخش اسناد سامانه منتشر شده است)