ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه

ناشر منبع

قدردانی دبیرکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از روزنامه " همشهری"
دبیرکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نامه ای به شهردار تهران از روزنامه همشهری بابت راه اندازی ستون " گردش آزاد" قدردانی کرد.

در متن نامه تقدیر حسین انتظامی آمده است: اجرای " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" نقش قابل توجهی در تحقق شفافیت،پاسخگویی و رفتار مسئولانه دارد  و عنایت رسانه ها کمک شایانی به فرهنگسازی این موضوع راهبردی می کند.

بر این مبنا، وظیفه خود می دانم از جناب عالی ، مدیران و روزنامه نگاران گرامی روزنامه همشهری بابت راه اندازی ستون " گردش آزاد" قدردانی نمایم.

ستون " گردش آزاد " ، در راستای تنویر افکار عمومی ، فرهنگسازی و ترویج قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه ، روزهای دوشنبه هر هفته در صفحه ٢ روزنامه همشهری چاپ می شود.