Landing Foia2

اطلاع رسانی

 • به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خوش آمدید.
 • شهروندان می توانند پس از ثبت نام رایگان درخواست اطلاعات خود را برای دستگاه ها و موسسات مرتبط و فعال در این سامانه ثبت نمایند.
 • تعریف اطلاعات در این قانون : هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
 • اطلاعات عمومی: اطلاعات غيرشخصی نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مكاتبات اداری كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
 • مؤسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حكومت به معنای عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوری اسلامی ايران آمده است.
 • مؤسسات عمومی مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسی مردم قرار دهند.
 • مؤسسه عمومی يا خصوصی بايد به درخواست دسترسی به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد.
 • شهروندان پیش از ثبت درخواست اطلاعات قانون، آیین نامه اجرایی و شیوه نامه های مصوب را مطالعه کنند.
 • این سامانه برای پیگیری امور استخدامی ،ثبت شکایت، دریافت مشورت و شرح اقدام از دستگاه ها و موسسات کارکردی ندارد.
 • در بخش " اسناد منتشر شده " این سامانه تعداد زیادی سند توسط دستگاه ها و سازمان ها در راستای نفع عمومی منتشر شده است.
 • مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهی جهت تقاضايش مطالبه كند.
 • اطلاعاتی كه متضمن حق و تكليف برای مردم است بايد علاوه بر موارد قانونی موجود از طريق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
 • مصوبه و تصميمی كه موجد حق يا تكليف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
 • در بخش " گزارش " وضعیت پاسخگویی دستگاه ها و موسسات فعال در سامانه برای عموم قابل مشاهده است.
 • از طریق رایانامه info@iranfoia.ir پیشنهاد، انتقاد و نظرات خود را برای مدیر سامانه ارسال نمایید.
 • درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقيقی كه اطلاعات به آنها مربوط می گردد يا نماينده قانونی آنان پذيرفته می شود.
 • هزینه اینترنت کاربران سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت نیم بها محاسبه می شود

slider_menu

How does the system work?

foiabrands

dynamic rules

ناشر الأصول

ناشر الأصول

گزارش پاسخگویی مقایسه ای مهرو آبان دستگاه های متصل در سامانه منتشر شد

دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش مقایسه ای دستگاه های متصل در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طی مهر وآبان به درخواست های مردم پاسخ داده اند را برای دسترس عموم...

چرا شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده است؟

سخنگوی شورای نگهبان درباره علت متصل نشدن این شورا به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: شورای نگهبان سامانه‌های متعددی دارد و بدون الزام قانونی، متن طرح‌ها و لایحه‌ها و نظرهایش را بر روی...

فهرست دستگاه ها و سازمان های 100 درصد پاسخگو در سامانه منتشر شد

براساس الزامات قانون مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد.

جدیدترین رتبه بندی عملکرد موسسات مالی و اعتباری در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش آماری پاسخگویی بانک مرکزی و 30 موسسه بانکی و مالی را منتشر کرد .

نمودار گزارش پاسخگویی دستگاه ها در سه ماهه نخست سالجاری منتشر شد

طبق جدول منتشر شده دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات مجموع درخواست های دستگاه ها و سازمان های فعال طی سه ماهه بهار سال جاری در سامانه (iranfoia.ir) 1788 درخواست بوده که به 1269 آنها پاسخ داده...

گزارش کلی پاسخگویی وزارت علوم و زیرمجموعه های تابعه منتشر شد

شاخص ارزیابی کلی پاسخگویی وزارت علوم و زیرمجموعه های تابعه در سامانه iranfoia.ir در دسترس عموم قرار گرفت.