ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 85 نتیجه

ناشر منبع

تاکید وزیر نیرو بر شفافیت اطلاعات؛ وزارت نیرو به دلیل کم اطلاعی مردم همواره در معرض ظرفیت های التهاب آفرینی بوده است
با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چگونگی اجرای این قانون در وزارت نیرو بررسی شد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در این نشست که معاونین و مشاورین نیز حضور داشتند وزیر نیرو بر به کارگیری همه توان و ظرفیت این وزارتخانه در ارائه اطلاعات صحیح و واقعی به شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت نیرو بعنوان بخشی از دولت که با انبوهی از مخاطبان سروکار دارد در راستای شفافیت اطلاعات حرکت خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و گسترده به  مردم ادامه داد: این وزارتخانه به دلیل بی اطلاعی و کم اطلاعی افکار عمومی همواره در معرض ظرفیت های التهاب آفرینی بوده است.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق و کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بخش عمده ای از مشکلاتی که گریبانگیر این وزارتخانه است برطرف شود.

وزیر نیرو افزود: این قانون حقی است متوجه مردم که دستگاهها باید آن را اداکنند. همینطور برای سالم نگه داشتن و سالم تر سازی فضای کار و کاهش هزینه های ناشی از عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین تاکید کرد: در عین حال نباید مجموعه زیادی از اطلاعات پردازش نشده در اختیار مردم قرار گیرد بلکه باید این اطلاعات کاربردی و ویرایش شده باشد تا بهره برداری از آن برای عموم آسان و راحت باشد.

در ادامه این نشست، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: هم اکنون، این قانون در بیش  از ١٠٠  کشور دنیا در حال اجرا است و هر چند با مشکلاتی هم روبرو بوده  اما در طول زمان، رویه های جدیدی برای رفع این موانع وضع شده که به بهبود اجرای آن کمک فراوانی کرده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس این قانون، مردم می توانند اطلاعات عمومی را درخواست نمایند، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آئین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که دارای طبقه بندی نباشند باید از سوی دستگاهها ارائه گردد و در اختیار مردم قرار گیرد.

انتظامی، هدف اصلی این قانون را جلوگیری از فساد و شفافیت عملکرد عنوان کرد و افزود: هر شخص ایرانی امکان ثبت درخواست اطلاعات را دارد و همه شرکت های خصوصی تابعه که خدمات عمومی ارائه می دهند نیز مشمول این قانون هستند.

وی  با ابراز رضایت از تعامل و همکاری وزارت نیرو در اجرای این قانون بیان داشت: با گذشت یک سال از راه اندازی سامانه و افزایش همکاری وزارتخانه ها و سازمانها در پاسخگویی به درخواست های مردمی می توانیم با اطلاع رسانی گسترده و فرهنگ سازی، مخاطبان بیشتری را برای مراجعه به سامانه و ارائه درخواست ترغیب کنیم.

انتظامی افزود: دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بطور دائم با مدیران پاسخگو و کاربران در ارتباط هستند و نسبت به هدایت و راهنمایی آنها اقدام می کنند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،  تاکید کرد: باید آن دسته از اطلاعاتی که بیشتر مورد درخواست و نیاز مردم است به صورت پیش دستانه بر روی سامانه سازمانی و یا سامانه انتشار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در مورد قراردادهایی که محدودیت انتشار دارند باید آن بخشی که قابل اطلاع رسانی است برای ایجاد شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.

انتظامی افزود: با توجه به حقوق مردم در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قطعا شاهد مطالبه گری آنان از روش های صحیح خواهیم بود.

در پایان این نشست معاونین و مشاورین وزارتخانه به ارائه دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی، افزایش مدت زمان پاسخگویی، هدایت و کنترل مخاطبان و ارائه دهندگان اطلاعات و ... تاکید کردند.