ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 86 نتیجه

ناشر منبع

لیست حمایت های هشت ساله موسسه رسانه‌های تصویری اعلام شد
در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات حمایت موسسه رسانه های تصویری از پروژه‌های سینمایی به تفکیک از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٥ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فهرست اعلام شده شامل خرید حقوق(خرید حقوق نمایش خانگی آثار مورد اشاره )، خرید سایر حقوق(خرید حقوق تلویزیونی، وی او دی علاوه بر حقوق نمایش خانگی ) ، مالکیت (کلیه حقوق فیلم در اختیار موسسه می باشد) ، توزیع (موسسه طی قراردادی با مالک فیلم صرفا توزیع فیلم را عهده دار بوده است )، مشارکت در توزیع (موسسه برای توزیع فیلم با یک موسسه پخش مشارکت داشته باشد )، تحویل نشده( به رغم خرید فیلم، مالک فیلم مستر و نسخه اصلی آن را به موسسه تحویل نداده است) و مشارکت در تولید(موسسه در تولید فیلم به عنوان شریک، سرمایه گذاری کرده است) از ابتدای سال ١٣٨٨ تا١٣٩٥ به شرح ذیل است.

لیست حمایت های هشت ساله موسسه رسانه‌های تصویری

بر روی سایت سازمان سینمایی موجود است.