ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه

ناشر منبع

مصوبه جدید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کلیات «شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات» در نهمین نشست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی و تصویب شد که مطابق با قانون نیازمند تایید نهائی رئیس جمهور خواهد هم هست.

کلیات «شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات» در نهمین نشست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی و تصویب شد که مطابق با قانون نیازمند تایید نهائی رئیس جمهور خواهد  هم هست.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون با بیان این خبر افزود: در روند درخواست و پاسخ بین مؤسسات مشمول قانون و مردم ، پیش بینی ساز و کاری برای رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات درخواست کنندگان اطلاعات در کمیسیون تصویب شد.

مطابق این شیوه نامه ، چنانچه موسسه مشمول از ارائه اطلاعات به متقاضیان استنکاف کند و یا اطلاعات تاقص بدهد متقاضی به کمیسیون  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شکایت می کند تا این کمیسیون ، حق او را پیگیری کند و در صورت ادامه این روند ، مجازات مدیر ذیربط در دو حوزه تخلفات اداری و کیفری دنبال شود .

وی افزود : 15 شیوه نامه از سوی دبیرخانه در دست تدوین است که بر حسب اولویت در جلسات کمیسیون بررسی و سپس به تایید رئیس محترم جمهوری خواهد رسید.

به گفته انتظامی«شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاری از اطلاعات عمومی» ، «شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک داده های شخصی و اطلاعات خصوصی از اطلاعات عمومی»، «شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی و تصمیمات عمومی»، « شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محیط زیست، منابع طبیعی و ثروت های ملی» و ... از جمله شیوه نامه های در دست بررسی و تدوین است.