ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه

ناشر منبع

نخستین گزارش سالانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رییس جمهور تقدیم می شود
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مطابق ماده 20 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول، به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .96/12/09

 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مطابق ماده 20 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول، به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .96/12/09

حسین انتظامی  با بیان این که دستگاههای مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، افزود: از تمامی دستگاهها و موسسات عمومی و خصوصی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند انتظار می رود در ارسال گزارش تسریع کنند؛ کمیسیون پس از دریافت گزارش عملکرد موسسات مشمول، اولین گزارش سالانه را تا پایان فروردین 97 به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: از زمانیکه سامانه یکپارچه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرده است 231 دستگاه به این سامانه پیوسته اند و مردم می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به دستگاهها، درخواست های خود را در این سامانه نسبت به دستگاه های متصل نیز ثبت کنند.

وی در پایان افزود :با توجه به بررسی هایی که نسبت به درخواست های مردم و پاسخگویی  دستگاهها انجام شده است، بزودی شیوه نامه های مرتبط با این موارد را تدوین و در اختیار دستگاه ها قرار خواهیم داد .