ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه

ناشر منبع

بزرگترین انتفاع فضای آزاد اطلاعات، مقابله با فساد است.
یادگار امام(ره) گفت : اینترنت و فضای وب لازمه قهری روزگار ماست و واقعیت آن را باید بپذیریم.اگر روزی قرار بر نامگذاری این مقطع تاریخی باشد، روزگار ما روزگار "ارتباطات" است.96/06/19

حجت الاسلام سید حسن خمینی در مراسم میثاق خانواده ارتباطات کشور با امام راحل  گفتبزرگترین عامل برای نرفتن جامعه به سوی فساد، افکار عمومی و رسانه است. البته این عرصه تلخی هایی هم دارد، اما برای رسیدن به آن نتیجه بزرگ اجتماعی باید تلخی ها را به جان بخریم.

حجت السلام سیدحسن خمینی با تأکید بر اینکه اینترنت و فضای وب لازمه قهری روزگار ماست و واقعیت آن را باید بپذیریم، گفت: بزرگترین انتفاع فضای آزاد اطلاعات، مقابله با فساد است که در جامعه ما مورد تأکید رهبری معظم انقلاب و تمام مسئولان است. هر جا فساد باشد جامعه باید به آن حساس باشد و کسی نباید مصون باشد.

یادگار امام(ره) با تاکید بر اینکه از درس های بسیار بزرگ امام(ره)، اعتماد به فهم مردم است اظهار داشت : ممکن است در کوتاه مدت مردم اشتباه کنند اما به خرد جمعی و بالاتر از آن به لطف خدا اعتماد کنیم. مردم به مجموعه های خدماتی باید اعتماد نمایند و احساس کنند که اطلاعات شخصی آنها دست خورده نمی شود و این عرصه پاسدار حرمت هاست.