Asset Publisher

Asset Publisher

— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 87 results.

Asset Publisher

350 دستگاه اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند/ شهرداری تهران هم آمد
با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به350 دستگاه رسید.

با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به350 دستگاه رسید.

پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه  «کلان شهرها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است.

به نظر می رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست ها و  مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی تر و نظام مند تری به خود بگیرد.

تاکنون شهرداری های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده اند که بیشترین درخواست های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است.

بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست) ، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو ترین دستگاه ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

تا کنون یک هزار و 694 درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به یک هزار و 353 درخواست پاسخ داده شده است، بطور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 80 درصد می باشد.

در بین استانداری ها ، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری های البرز،کرمان،تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده اند.

در حوزه بانک ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست) ، بیشترین درخواست های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)،بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه ( 4 درخواست) بوده است.

این گزارش می افزاید: 165 شکایت نیز در سامانه ثبت شده  که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.